ESHOP
Ekopack Slovakia

Prepočet kg/bm, m2

Hrúbka fólie sa udáva v mikrometroch- 1µ sa rovná 0,001 mm.

Bm je označenie pre bežný meter.

* u polohadíc a hadíc je nutné vložiť obvod fólie vrátane prípadných záložiek

* u polohadíc a hadíc je nutné vložiť obvod fólie vrátane prípadných záložiek

Ekopack Slovakia s.r.o. © All rights reserved Paper Bags | LDPE films | LDPE and HDPE bags and sheets | Greenhouse films | Stretch films