ESHOP
Ekopack Slovakia

Kontaktné informácie

Ekopack Slovakia, s.r.o.
Cerovská 152/B
900 81 Šenkvice
Slovenská republika
ekopack@ekopack-slovakia.sk
www.ekopack-slovakia.sk
IČO: 34 130 578
IČ DPH: SK 2020361332
Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I,Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13295/B
Konateľ a obchod
Ing. Ria Mácsová
Telefón: +421 905 483 800
macsova@ekopack-slovakia.sk
Výroba
Telefón:
+421 905 263 167

ekopack@ekopack-slovakia.sk
vyroba@ekopack-slovakia.sk

Ekopack Slovakia s.r.o. © All rights reserved Paper Bags | LDPE films | LDPE and HDPE bags and sheets | Greenhouse films | Stretch films